Dërgo ankesën tënde

1 Zgjidh kategorinë të cilës i përket problematika
  • Pastrimi i qytetit
  • Infrastruktura rrugore
  • Institucionet arsimore
  • Ndriçimi publik
  • Ndërtime pa leje
  • Hapësirat publike
  • Problematika të tjera
3 Përcakto në hartë vendndodhjen e problematikës
4 Plotëso të dhënat personale
Dua të mbetem anonim!